ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ НАДАННЯ ПОСЛУГ З НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО СЕРВІСІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО РЕСУРСУ

1. Загальні положення
1.1. ФОП ЗАБОЛОТНА НІНА ОЛЕГІВНА (далі – «Виконавець»), керуючись ст.633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб, укласти цей Договір надання послуг з надання доступу до сервісів інформаційно-консультаційного ресурсу (далі – «Договір» та «Послуги» відповідно), розміщеного в мережі Інтернет за адресою https://digi-planners.com (далі — «Інтернет-сайт») за плату на викладених нижче умовах. Цей Договір є публічною пропозицією - офертою.
1.2. Відповідно до статей 641, 642 Цивільного кодексу України (ЦК України) в разі прийняття викладених нижче умов і оплати Послуг юридична або фізична особа, яка проводить акцепт цієї оферти стає «Замовником» (акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в Оферті).
1.3. Моментом повного і безумовного прийняття Замовником пропозиції Виконавця (акцептом) укласти договір, вважається факт оплати Замовником замовлення на умовах цієї оферти, в терміни і за вартістю, що вказана на Інтернет-сайті Виконавця.
1.4. Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту публічної оферти, діє відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України та прирівнюється до договору, укладеного Сторонами у письмовій формі. При подачі заявки (заповнення Замовником необхідної форми) на Інтернет-сайті та здійснення повної оплати Замовник вважається ознайомленим та згодним з усіма умовами цієї публічної оферти (договору).
Договір – це правочин у розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України та договір приєднання відповідно до ч. 1 ст. 634 Цивільного кодексу України, що регулює взаємовідносини між Замовником та Виконавцем у процесі надання останнім Послуг.
1.5. У зв'язку з вищевикладеним, уважно прочитайте текст даної Оферти, і якщо ви не згодні з будь-яким пунктом, Виконавець пропонує вам відмовитися від використання Послуг.
2. Поняття і визначення
2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:
2.2. «Послуга» – онлайн послуга, що надається Виконавцем згідно опису відповідної картки Послуги на Інтернет-сайті Виконавця;
2.3. «Інтернет-сайт» – відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», платформа для подання або реалізації Послуг, роботи або товарів шляхом здійснення електронної угоди;
2.4. «Акцепт» – повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов цього Договору без будь-яких винятків і / або обмежень та прирівнюється до договору, укладеного Сторонами у письмовій формі.
2.5. «Виконавець» – фізична або юридична особа, що надає Послуги, що представлені на Інтернет-сайті.
2.6. «Замовник» – особа, яка вчинила Акцепт умов цього Договору і стає Замовником Послуг Виконавця за укладеним договором. Замовником може бути будь-яка дієздатна фізична особа, що уклала з Виконавцем Договір на умовах, викладених в оферті.
2.7. «Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку Послуг, визначених Замовником при розміщенні замовлення і проведенні оплати.
2.8. «Персональне посилання» – персональна формалізована у відповідності зі стандартами мережі інтернет-запис адреси сайту або його частини (Веб-сторінки), що дозволяє Замовнику отримати доступ до Послуги в мережі Інтернет.
3. Предмет Договору
3.1. Виконавець зобов'язується передати у власність Замовника доступ до Послуги, а Замовник зобов'язується оплатити і прийняти Послугу на умовах даної оферти.
3.2. Справжня оферта регулює замовлення Послуги на Інтернет-сайті Виконавця, в тому числі:
•добровільний вибір Замовником Послуги на Інтернет-сайті;
•самостійне оформлення Замовником замовлення Послуги на Інтернет-сайті;
•оплату Замовником замовлення, оформленого на Інтернет-сайті;
•обробку і надання Виконавцем Послуги Замовнику.
4. Порядок оформлення замовлення і надання Послуг
4.1. Замовник має право оформити замовлення на будь-яку Послугу, представлену на Інтернет-сайті.
4.2. Кожна Послуга може бути представлена до замовлення в будь-якій кількості.
4.3. При відсутності можливості надати Послугу, менеджер Виконавця зобов'язаний поставити Замовника до відома (по телефону, вайбер або через електронну пошту).
4.4. При відсутності Послуги Замовник має право замінити його послугами, відповідними за вартістю або відмовитися від даної Послуги, анулювати замовлення та отримати сплачені кошти.
4.5. Замовник здійснює оплату Послуг (Програми) одним з доступних на Інтернет-сайті способів
4.6. Після отримання Виконавцем підтвердження оплати, Замовнику на електронну адресу, вказану при заповненні заявки на участь в Програмі, направляється Персональне посилання до ресурсу Послуги.
4.7. У разі неотримання Замовником Персональної посилання, Замовник повинен звернутися в службу підтримки Виконавця шляхом надсилання листа на електронну пошту: info@digi-planners.com або за номерами телефонів, що вказані на Інтернет-сайті Виконавця або будь-яким іншим доступним способом.
4.8. Персональне посилання дійсне для одного Замовника, який отримав зазначене посилання. Забороняється передача Персонального посилання третім особам.
4.9. Замовник самостійно несе відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки доступу до свого Персонального кабінету, вебінарів і інших елементів програми Послуг, а також всі дії, що відбуваються за допомогою Персонального кабінету, і зобов'язується невідкладно повідомляти Виконавця про будь-яке порушення безпеки Персонального кабінету.
4.10. Для отримання Послуги Замовник самостійно забезпечує дотримання належних технічних умов для персонального комп'ютера або іншого мобільного пристрою.
4.11. Використання Замовником отриманих інформації і матеріалів допускається тільки в особистих цілях і для особистого використання. Користувач зобов'язується не порушувати авторські та інші законні права Виконавця при користуванні Послугами. Зокрема, не копіювати, не завантажувати на пристрій або дискові носії аудіо/фото/відеоконтент, текстові матеріали, екземпляри конфігурацій та баз даних без дозволу Виконавця, не використовувати отриману інформацію з комерційною метою, не поширювати отримані матеріали третім особам за оплату.
4.12. Виконавець не несе відповідальності та не здійснює повернення коштів за Послуги у випадку неможливості відкрити придбані Замовником матеріали в рамках придбання Послуг, яка виникла з причин, незалежних від Виконавця.
5. Вартість Послуг і порядок розрахунків
5.1. Вартість Послуги вказується в описі на відповідній сторінці Інтернет-сайту на картці Послуги.
5.2. Замовник здійснює оплату послуг на умовах 100% передоплати. Порушення умов оплати є причиною у відмові наданні Послуг Замовнику.
5.3. Оплата Послуг Замовником (в тому числі і часткова) означає ознайомлення та повну згоду Замовника з умовами даної оферти.
5.4. Оплата Послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. Способи оплати обраної Послуги вказуються на Інтернет-сайті або в рахунку на оплату, що надсилається Замовнику після заповнення Заявки на Інтернет-сайті.
5.5. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити вартість Послуг до моменту оплати шляхом публікації нової ціни на Інтернет-сайті.
5.6. Послуга вважається сплаченою з моменту зарахування коштів в повному обсязі на поточний рахунок Виконавця.
5.7. Інформація розміщена в матеріалах в рамках надання послуги носить суб’єктивно-рекомендаційний характер і не є закликом до дії. Замовник приймає рішення щодо дотримання чи недотримання вищезгаданих рекомендацій на власний розсуд.
6. Припинення договору
6.1. Припинення виконання даної оферти можливо:
• в односторонньому порядку Виконавцем у випадку порушення Замовником обов'язків або умов, передбачених даною офертою.
6.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань відповідно до цього Договору, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили/форс-мажору, які підтвердженні Торгово-промисловою палатою України і настали після вступу в дію цього Договору.
7. Права та обов'язки Замовника
7.1. Замовник має право
7.1.1. Отримати Послуги на умовах даної оферти.
7.1.2. Отримати від Виконавця інформацію про надані Послуги, умови їх надання за телефонами, вказаними на Сайті, направивши відповідний запит на електронну пошту, вказану на Сайті, або через форму зворотного зв'язку.
7.1.3. Замовник користується всіма правами споживача відповідно до чинного законодавства України, що регулює дані правовідносини.
7.2. Замовник зобов'язується:
7.2.2. Оплатити Послуги в повному розмірі, в порядку і строки, передбачені цією офертою та інформацією на Інтернет-сайті Виконавця.
7.2.3. Надати Виконавцю актуальну інформацію про засоби зв'язку для направлення інформаційних матеріалів, а також для зв'язку Виконавця з Замовником в рамках надання Послуг, згідно з цією офертою. Замовник несе відповідальність за достовірність наданої інформації.
7.2.4. Замовник не має права пред'являти Виконавцю претензії в разі несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією на Інтернет-сайті. Замовник приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією, що розміщується для нього Виконавцем на Інтернет-сайті, надсилається на електронну пошту чи номер терефону Замовника.
7.3. Замовнику забороняється:
7.3.3. Поширювати матеріали, отримані в рамках цієї оферти або переведення на інші мови.
7.3.4. Використовувати отриману в рамках даної оферти інформацію, матеріали в комерційних цілях.
7.3.5. Використовувати отриману від Виконавця інформацію з метою створення подібної та / або конкурентної послуги або сервісу, або з метою отримання комерційної або фінансової вигоди без попереднього узгодження з Виконавцем.
7.3.6. Здійснювати свою діяльність на основі Послуг Виконавця.
7.3.7. Допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, політичної, етнічної, статевої, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України та нормами Міжнародного права в залежності від території надання послуг.
7.3.8. Передавати і / або надавати доступ до Послуги будь-яким третім особам, а також отримувати Послуги спільно з третіми особами.
8. Права та обов'язки Виконавця
8.1. Виконавець має право:
8.1.1. Самостійно визначати форми і способи надання Послуг, з огляду на умови даної оферти, інших, підписаних з Замовником договорів і вимоги чинного законодавства України та умови Договору.
8.1.2. В односторонньому порядку визначити вартість Послуг.
8.1.3. Самостійно визначати / змінювати зміст, кількість інформації, матеріалів в рамках Послуг, а також функціональні можливості, інтерфейс Веб-сторінки в процесі надання Послуг.
8.1.4. Отримувати від Замовника будь-яку інформацію, необхідну для виконання своїх зобов'язань за Договором. У разі неподання інформації, неповного або неправильного зазначення інформації Замовником, Виконавець має право призупинити надання Послуг за Договором до подання Замовником запитуваної інформації в повному обсязі.
8.1.5. Проводити анкетування, опитування Замовника, в тому числі поширювати (публікувати або іншим чином оприлюднювати) результати анкетування (опитування) і отримані відгуки про надані Виконавцем Послуги з дотриманням вимог законодавства України про захист персональних даних.
8.1.6. Відмовитися від надання Послуг або обмежити доступ Замовника до Послуг без повернення сплачених коштів в наступних випадках:
•Надання Замовником недостовірної інформації.
•Недотримання Замовником термінів і порядку оплати, в разі здійснення оплати в порядку, передбаченому в розділі 5 цієї оферти.
•Порушення Замовником п.п. 4.14, 6.2 цієї оферти.
8.1.7. Здійснювати масову розсилку інформаційних повідомлень (у тому числі рекламних) на електронну адресу Замовника. При цьому такі повідомлення повинні містити посилання для відмови від розсилки, яка дозволяє Замовнику самостійно відмовитися від отримання даної розсилки.
8.1.8. В односторонньому порядку вносити зміни в умови даної публічної оферти шляхом розміщення нової редакції на Інтернет-сайті.
8.2. Виконавець зобов'язується:
8.2.1. Надати Послуги належної якості в порядку і на умовах, передбачених цієї офертою.
8.2.2. Зберігати інформацію і відомості (в тому числі персональні дані), отримані від Замовника на виконання умов цієї оферти.
8.2.3. Надавати Замовнику інформацію про Послуги, умови їх надання.
9. Відповідальність сторін та вирішення спорів
9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даною офертою, Сторони несуть відповідальність відповідно до даної оферти та чинного законодавства України.
9.2. Замовник отримує доступ до обраної Послуги в даний момент, і Виконавець не дає жодної гарантії і не несе відповідальності за невідповідність Послуги конкретним цілям та/або очікуванням Замовника.
9.3. Виконавець не несе відповідальності за будь-які помилки, упущення, переривання, видалення, дефекти, затримку в обробці або передачі даних, збій ліній зв'язку, крадіжку, знищення або неправомірний доступ третіх осіб до сервісів Послуг на Інтернет-сайті. Виконавець не відповідає за будь-які технічні збої чи інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів чи провайдерів, комп'ютерного чи телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти чи скриптів з технічних причин.
9.4. Усі суперечки, розбіжності та претензії, які можуть виникнути у зв'язку з використанням сайту та порядком надання Послуг, підлягають регулюванню у претензійному порядку. Сторона, яка вважає свої права порушеними, надсилає іншій стороні на адресу електронної пошти претензію із зазначенням розбіжностей. Якщо суперечка не буде врегульована протягом 30 робочих днів з моменту отримання стороною претензії, суперечка передається до суду за місцезнаходженням Виконавця відповідно до чинного законодавства України.
10. Захист персональних даних і конфіденційна інформація
10.1. Погоджуючись з умовами оферти і приймаючи її умови, Замовник надає Виконавцю однозначну згоду на обробку та використання будь-яких персональних даних, які стали відомими Виконавцю в результаті надання Послуг на умовах цього Договору відповідно до законодавства України в сфері захисту персональних даних.
10.2. Обробка персональних даних включає, але не обмежується, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, оновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, які обробляються Виконавцем, будь-якою особою, пов'язаним з Виконавцем відносинами контролю з метою ведення бази персональних даних Замовників.
10.3. Замовник погоджується, що Виконавець не повинен отримувати додаткової згоди Замовника для передачі персональних даних Замовника будь-якій особі, пов'язаній з Виконавцем відносинами контролю або в рамках договірних відносин.
10.4. Вся інформація, яка стала відома Замовнику в зв'язку з отриманням Послуг від Виконавця по справжньої оферти (в тому числі паролі доступу до Програм), є конфіденційною інформацією і комерційною таємницею Виконавця.
10.5. Замовник зобов'язується не розголошувати і не передавати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Виконавця для ознайомлення і / або використання третім особам без попередньої письмової згоди Виконавця.
11. Права інтелектуальної власності
11.1. Всі матеріали (вебінари, тренінги, аудіозаписи) в формі виступів, лекцій, виступів; аудіо і відео-практики, аудіо- та відео-уроки, записи онлайн трансляцій у вигляді аудіовізуальних творів, фонограм і відеограм, фотографічні твори, зображення, статті, електронні файли та будь-які інші матеріали, отримані Замовником на виконання умов цієї оферти (далі – Матеріали) є об'єктами права інтелектуальної власності та підлягають захисту.
11.2. Авторські та суміжні права на Матеріали, до яких надається доступ Замовнику належать Виконавцю. Замовнику надається лише право користування Матеріалами виключно для особистих некомерційних цілей, якщо інше не обумовлено спеціальним договором, окремо підписаним між Замовником і Виконавцем.
11.3. Забороняється будь-яким способом копіювання, відтворення, розповсюдження, виконання, публічне сповіщення, демонстрація, показ, використання, переклад, переробка, адаптація і будь-які подібні зміни Матеріалів без попередньої письмової згоди Виконавця.
12. Інші умови
12.1. Оферта вступає в дію з моменту оплати Замовником будь-якої Послуги на Інтернет-сайті і діє на протягом терміну, що вказаний в картці Послуги на сайті https://digi-planners.com до його припинення.
12.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
12.3. Сторони підтверджують повне і однозначне розуміння ними предмету та змісту даної оферти, прав і обов'язків кожної сторони, що випливають або пов'язаних з виконанням оферти, суть термінів, що вживаються в ній, а також відповідність тексту оферти намірам і волі Сторін.
12.4. Якщо будь-яке положення (частина) оферти є або стає недійсним з будь-яких підстав, цей факт не впливає на дійсність інших положень оферти в цілому.
12.5. Сторони погоджуються, що до відносин, які виникли між ними на підставі цієї оферти застосовується право України.
12.6. Сторони мають право в будь-який момент укласти цей договір у формі письмового двостороннього документа.


Реквізити виконавця
Найменування отримувача: ФОП ЗАБОЛОТНА НІНА ОЛЕГІВНА
Код отримувача: 3359513700
Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту
IBAN: UA593220010000026007320071632
Назва банку: АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"
info@digi-planners.com
+380 96 189 14 15

01.12.2023р.